OSC din Republica Moldova

Înregistrarea căsătoriei reprezintă o procedură îndeplinită de către organele de înregistrare a actelor stării civile. Semnarea actului de căsătorie se realizează în baza unei declarații de căsătorie comune a persoanelor care intenționează să se căsătorească. Declarația de căsătorie se depune personal de către viitorii soți la Oficiul Stării Civile. Nu se admite depunerea declarației de căsătorie prin intermediari. 

 

Actele necesare la depunerea declarației de căsătorie:

- declarația de căsătorie;
- anexă la declarația de căsătorie;
- actele de identitate a viitorilor soţi;
- certificatele de naştere a viitorilor soţi.
 
Căsătoria se înregistrează la o lună de la depunerea declarației de căsătorie.
 
La dorința viitorilor soți, înregistrarea căsătoriei se realizează contra plată:
- într-o atmosferă festivă;
- în afara Oficiului Stării Civile ;
- în zilele în care nu se înregistrează căsătoriile și în zilele de odihnă.
 
De asemenea, puteți să beneficiați de următoarele servicii:
- Elaborarea declarației de căsătorie de către departamentul OSC;
- Organizarea ceremoniei de sărbătorire a jubileului nunții;
- Înregistrarea festivă a noi-născuților (scenariu individual);
- Servicii foto și video.